Servicebesøg hos gps-stationerne i GNET, sensommeren 2012. Foto: Inge Fast.

Feltarbejde

DTU's forskere tager jævnligt på feltarbejde i Arktis og Antarktis. Her kan du se nogle eksempler på det arbejde, forskerne laver.