Logo

Arktisk råstofklynge

DTU skal hjælpe danske og grønlandske råstofvirksomheder med at styrke konkurrenceevnen. Midlerne er forskningsbaseret kompetenceudvikling og innovation.

Industriens Fond, Dansk Industri, Grønlands Arbejdsgiverforening og DTU er gået sammen om at styrke og støtte danske og grønlandske virksomheder, som vil byde ind på udvindingsopgaver i Grønland. Det sker i projektet Arctic Cluster of Raw Materials.

Projektet er opstået på foranledning af Industriens Fond, som støtter det med cirka 4 mio. kr. Pengene skal blandt andet bruges til at understøtte innovation og kompetenceudvikling, gennemførelse af konferencer og workshops samt udarbejdelse af en praktisk guide til, hvordan man driver forretning i Grønland.

DTU’s rektor Anders Bjarklev ser DTU’s rolle i det grønlandsk-danske samarbejdsprojekt som en naturlig del af universitetets samfundsnyttige virke.

"Det er en del af DTU’s formål at være til gavn for samfundet ved at nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab som dynamo for erhvervsudviklingen. DTU har allerede igennem en årrække været en drivkraft i udviklingen af Grønland som moderne vidensamfund. Dette er blandt andet sket gennem DTU’s involvering i uddannelsen af ingeniører med fokus på bæredygtig råstofindvinding. Derfor er det naturligt for DTU også at understøtte grønlandsk og dansk erhvervsliv i den fælles bestræbelse på at udnytte de nye kommercielle muligheder inden for råstofområdet."

Kræver ny teknologi og viden

At arbejde i Arktis kræver helt særlige teknologiske forudsætninger. I nogle tilfælde har virksomhederne behov for at udvikle teknologier, der end ikke findes endnu. Derfor er der behov for at bringe DTU’s forskningsbaserede teknologiske kompetencer i spil på tværs af institutter og faggrænser.

DTU’s bidrag til råstofklyngeprojektet falder inden for to hovedområder: forskningsbaseret kompetenceudvikling og forskningsbaseret innovation, forklarer Sune Nordentoft Lauritsen, chefkonsulent og sekretariatsleder for Polar DTU, der har været drivkraft i udviklingen af partnerskabet om råstofklyngeprojektet.

”Kompetenceudviklingen kan løfte kompetencerne i en større gruppe virksomheder. Innovationen går derimod på udveksling mellem DTU og en eller få virksomheder i forbindelse med konkrete projekter. Det kunne eksempelvis være MT Højgaard eller FLSmidth, der har behov for DTU’s kompetencer inden for procesteknologi i forbindelse med udviklingen af bæredygtig minedrift," siger Sune Nordentoft Lauritsen.

”Ud over at skabe værdi for de enkelte virksomheder kan projektet være med til at styrke dansk og grønlandsk erhvervsliv og dansk forskning i forhold til det ’Knowledge and Innovation Community’ inden for råstoffer i EU-regi, som DTU arbejder på at blive en central del af.”

En seriøs interesse i at skabe nyt i Grønland

At netop DTU er blevet partner i råstofklyngeprojektet, er ikke tilfældigt. DTU har solid erfaring med at arbejde under arktiske forhold, en bred pallette af tekniske kompetencer og et godt kendskab til det grønlandske samfund i kraft af Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), der uddanner arktiske ingeniører i den vestgrønlandske by Sisimiut.

Formanden for Grønlands Arbejdsgiverforening, Brian Buus Pedersen, fremhæver, at det grønlandske erhvervsliv allerede har et godt kendskab til DTU, blandt andet i kraft af ARTEK. Det giver Brian Buus Pedersen en tro på, at DTU kan frembringe noget nyt og spændende i forbindelse med råstofklyngeprojektet.

”DTU har tidligere vist en seriøs interesse i at være med til at skabe noget nyt i Grønland. Kan vi bringe den holdning ind i råstofklyngeprojekt, og kan vi derudover bringe DTU’s særlige forskningsmæssige kompetencer i spil, så burde det være opskriften på en del af successen,” uddyber Brian Buus Pedersen.

Eksempel på et råstofklyngeprojekt

En grønlandsk entreprenørvirksomhed og en dansk mineralvirksomhed går sammen om at levere et system til nedbrydning af brudte råmaterialer.

  • Systemet skal minimere spildet fra processen – til glæde for mineejeren og miljøet.
  • DTU bidrager med teknologisk ekspertise inden for formaling og raffinering af mineraler.
  • Løsningen kan udvikles til et produkt, der er attraktivt for den globale mineindustri.

Foto fra råstofklyngens hjemmeside
Læs mere om Arctic Cluster of Raw Materials på projektets hjemmeside.

Kontakt

Sune Nordentoft Lauritsen
Sekretariatschef
DTU Space
45 25 97 21