Satellitter i kredsløb om Jorden og ubemandede fly i en lavere højde vil supplere hinanden godt i Arktis. Til venstre ses et ubemandet fly af typen Global Hawk i demonstration over havet, til højre en illustration af bredbåndssatellitten Hylas-1 i kredsløb om Jorden. Foto: Northrop Grumman/ESA

Bedre overvågning og kommunikation i Arktis

DTU hjælper forsvaret med at kortlægge, hvordan satellitter og ubemandede fly kan give bedre kommunikation og overvågning i Arktis.

Satellitter og ubemandede fartøjer – ikke mindst de, der kan flyve – kan bruges til overvågning i Arktis. De kan også bruges til at forbedre kommunikation og navigation og dermed skabe større sikkerhed for trafikken til lands, til vands og i luften.

DTU Space skal i samarbejde med forsvaret kortlægge mulighederne for satellitbaseret overvågning og brug af ubemandede fly, de såkaldte droner, i Arktis. Projektet skal skabe værdi for såvel militære som civile brugere.

”For forsvarets vedkommende handler det grundlæggende set om at forbedre det situationsmæssige overblik i Arktis og samtidig at have adgang til pålidelige og robuste kommunikationssystemer i det arktiske område. Civile brugere kan dog også få stor glæde af såvel overvågningsdata som en forbedret kommunikations-infrastruktur i Arktis. Det gælder fx forskere, der kan bruge både satellitter og ubemandede fartøjer til videnskabelige undersøgelser eller kortlægninger af områder, som ellers er vanskelige at nå,” siger Michael Linden-Vørnle, astrofysiker og chefkonsulent ved DTU Space.

Satellitter kan se gennem dårligt vejr

En vigtig og lunefuld faktor i Arktis er vejrforholdene. En faktor, der skal tages højde for, når bemandede fly og helikoptere skal i luften. Hvis vejrforholdene ikke tillader det, må man simpelthen droppe at komme i luften. Det kan have store omkostninger, både menneskeligt og økonomisk, hvis en eftersøgnings- eller overvågningsopgave må indstilles eller slet ikke kan komme i gang på grund af vejret.

”Satellitter i kredsløb om Jorden og ubemandede fly i en lavere højde er et rigtig godt supplement til hinanden i Arktis. I forbindelse med en redningsaktion kan satellitter give det store overblik hjælpe med at finde frem til det rette sted. Derefter kan et ubemandet fly sendes af sted for til at få styr på, hvad der foregår, indtil hjælpen kommer frem. Øget brug af satellitter og ubemandede fly kan derfor sikre, at der er et situationsmæssigt overblik, som ikke er muligt at opnå alene med skibe samt bemandede flyvninger i helikopter og fastvingede fly,” uddyber Michael Linden-Vørnle.


Fakta om projektet

Samarbejdet mellem DTU Space og forsvaret gennemføres i perioden 2013-14. Der er givet en rammebevilling på otte mio. kr. til projektet. Inden for denne ramme skal der gennemføres forsøg med og afprøvning af satellitovervågnings- og satellitkommunikationskapaciteter, ubemandede fly (UAV: Unmanned Aerial Vehicles) samt datahåndteringskapaciteter i Arktis. DTU skal støtte identifikationen, planlægningen og evalueringen af disse forsøg og afprøvninger.

Kontakt

Michael Linden-Vørnle
Astrofysiker og chefkonsulent
DTU Space
45 25 97 61