Foto: polarportal.dk

Webportal om is og klima i Arktis

DTU, DMI og GEUS har lavet en fælles webportal, der formidler de seneste observationer og den nyeste viden om is- og klimaudviklingen i Arktis.

DTU, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) er gået sammen om hjemmesiden polarportal.dk

Hovedformålet med portalen er at give offentligheden indblik i den overvågning af isen, som foretages på forskellig vis af de tre institutioner. Portalen kombinerer data fra de tre institutioner og giver daglige opdateringer om is og klima i Arktis.

Daglige opdateringer

På portalen kan man dykke ned i to overordnede områder: Indlandsisens overflade og havisen i hele Arktis.

I forbindelse med indlandsisen kan man følge med i isens overflade, positionen af gletsjerfronterne og den totale masseændring. DTU Space står sammen med GEUS og Asiaq (Grønlands Forundersøgelser) bag overvågningen af indlandsisen i Grønland.

I forbindelse med havisen kan man følge med i udbredelsen og temperaturen.

På portalen findes også henvisninger til øvrig forskning om den arktiske is.

Portalen er finansieret gennem Klimastøtteordningen til Arktis, som administreres af Energistyrelsen.

PolarPortal

PolarPortal samler viden om den grønlandske indlandsis og havisen i hele Arktis.

Besøg portalen.

Kontakt

René Forsberg
Professor MSA, Afdelingsleder for Geodynamik
DTU Space
45 25 97 19