Logistikworkshop 2014

Polar DTU afholdt den 5. november 2014 workshop om videnskabelige feltaktiviteter og logistik i Arktis for perioden 2015-2016 med det formål at skabe mulighed for samarbejde på tværs af forskningsinstitutioner i Grønland og Danmark. 

Workshoppen samlede forskere og logistikkoordinatorer fra danske og grønlandske forskningsinstitutioner som præsenterede planlagte feltaktiviteter i Arktis i de kommende år. Arktisk Kommando var repræsenteret af stabschef Jan Stripp, som fremlagde mulighederne for at få logistisk støtte i og omkring Grønland. 

Du kan finde præsentationerne fra dagen her.

Helge Abildhauge - Dansk Center for Havforskning

Henrik Skov - Station Nord

Jan Stripp - Arktisk Kommando

Jørgen Skafte - Aarhus Universitet

Kirsten Christoffersen - Københavns Universitet

Lars Berg Larsen - Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Steffen Olsen og Claus Kern Hansen - Danmarks Meteorologiske Institut

Trine Dahl - GEUS

Finn Bo Madsen - Danmarks Tekniske Universitet