Heli

Logistikworkshop 2015

torsdag 05 nov 15

Kontakt

Polar DTU afholdte den 29. oktober 2015 for tredje år i træk workshop om feltaktiviteter og logistiksamarbejde i Arktis. Workshoppen samlede omkring 50 forskere og logistikkoordinatorer fra danske og grønlandske forskningsinstitutioner samt repræsentanter for Styrelsen for Forskning og Innovation, Forsvaret og Dansk Center for Havforskning. 

Workshoppen, der var arrangeret af Polar DTU, samlede forskere og logistikkoordinatorer fra danske og grønlandske forskningsinstitutioner, som præsenterede planlagte feltaktiviteter i Arktis de kommende år. samt Dansk Center for Havforskning, som præsenterede planlagte feltaktiviteter i Arktis i de kommende år.

I den første del af workshoppen havde deltagende organisationer mulighed for at fremlægge planerne for de kommende års feltaktiviteter. Karl Kronskjold fra Arktisk kommando præsenterede Forsvarets kapaciteter og bevægelsesmønstre i Arktis og hvor de har mulighed for at yde logistisk støtte til feltaktiviteter og Search and Rescue samt om den generelle behandlingsprocedure for ansøgninger om logistisk støtte. Colin Stedmon fra Dansk Center for Havforskning præsenterede centerets kapacitet og udstyr på skibene samt planlagte togter og frister for ansøgninger.  

I anden del af workshoppen var der en række oplæg, hvor deltagerne fik mulighed for at høre om igangværende og kommende projekter og samarbejdsmuligheder.

Angelika Humbert fremlagde Alfred Wegener Instituttets planer om et projekt i 79 Fjorden i Nordøstgrønland og forskernes muligheder for at deltage.

Jørgen Bojesen fra GEUS fremlagde mulighederne for at leje feltudstyr og muligheden for at deltage på GEUS’ sikkerhedskurser og uddannelsesprogram i forbindelse med feltarbejde.

Casper Jepsen berettede om baggrunden for Geodatastyrelsens pilotprojekt om landkortlægning af Grønland og metoden og tidshorisonten for kortlægningen.

Peter Scmidt Mikkelsen præsenterede anvendelsesmulighederne for den webbaserede logistikportal Isaaffik og hvordan brugen af Isaaffik kan støtte op om logistiksamarbejdet på tværs af institutionerne. Du kan læse mere om Isaaffik her og besøge portalen ved at følge dette link.   

Workshoppen sluttede af med en præsentation fra Frej Dichmann fra Styrelsen for Forskning- og Innovation, der fremlagde det EU finansierede projektet EU-PolarNet, der har til formål at levere et integreret europæisk forskningsprogram samt en præsentation af den nye struktur for ansøgningsprocessen til Forsvarets logistikstøtte, som træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Undervejs i workshoppen var der indlagt pauser med rig mulighed for at koordinere samarbejde på tværs af institutionerne.

Du kan finde præsentationerne fra workshoppen i linksamlingen i højre side samt på Isaaffiks hjemmeside